Разместить здесь рекламу

Римування

Римування — характер розмiщення рим у вiршi. У межах чотиривiрша (катрена)
розрiзняють такi способи римування: парне, або сумiжне, коли перший рядок римується з
другим, а третiй — з четвертим (aabb); перехресне, при якому перший рядок римується з
третiм, а другий — з четвертим (abab); кiльцеве, або оповите, коли одна рима,
об'єднуючи перший i четвертий рядки, нiби бере в кiльце рядки, пов'язанi iншою римою
(abba).
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также