Разместить здесь рекламу

Євген Маланюк про творчiсть Кобзаря (вiрш "Шевченко")

Євген Маланюк вважав за свого учителя Тараса Шевченка. З великою повагою i
любов'ю схиляв вiн голову перед талантом великого Кобзаря.
Своєму вчителю i натхненнику Маланюк присвятив поезiю "Шевченко", що увiйшла до
збiрки "Земля i залiзо". У вiршi автор роздумує над сутнiстю творчостi Шевченка,
увиразнює його як генiальну особистiсть, як нацiонального пророка, поета
нацiональноï iдеï.
Не поет
- бо це ж до болю мало,
Не трибун
- бо це лиш рупор мас,
I вже менш за все
- "Кобзар Тарас"
Вiн, ким зайнялось i запалало.
Тарас Шевченко для Украïни
- це пророк, який своïм життям i своєю творчiстю показав шлях до
майбутнього, який боровся за краще життя для свого народу. Є. Маланюк наголошує,
що Кобзар для нас, украïнцiв, це:
Скорiше
- бунт буйних майбутнiх рас,
Полум'я, на котрiм тьма розстала,
Вибух кровi, що зарокотала
Карою за довгу нiч образ.
це i "вибух кровi", i "лютий зiр прозрiлого раба", i "Гонта, що синiв свяченим
рiже". I в той же час
- втiлення властивоï украïнцям лагiдностi i лiричностi:
А ось поруч
- усмiх, ласка, мати
I садок вишневий коло хати.
Маланюк показує народовi могутнього i вольового Шевченка, навколо якого гуртуються
люди, бо йде вiд нього енергiя добра i любовi.
Вiрш Є. Маланюка "Шевченко" вражає надзвичайною майстернiстю автора у вiдтвореннi
широкого спектра поезiй Тараса Шевченка, його вмiнням зазирнути в обурену душу
народу в часи вiдчаю та помсти i в лагiдну та добру годину миру i спокою.
Поезiя "Шевченко" була написана 1930 року, коли Маланюк зрозумiв про неможливiсть
повернення на батькiвщину i весь свiй запал, усю силу таланту спрямував на те, щоб
розбудити украïнцiв, примусити ïх згадати своє славне iсторичне минуле,
пiднятися на боротьбу i скинути ненависне ярмо неволi. I в цьому дуже схожi
великий Кобзар i поет-емiгрант. Дослiдники-лiтературознавцi вважають, що
"вулканiчний темперамент" Маланюка якщо й поступався комусь, то тiльки Т.
Шевченковi.
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также